Search results

Your search for “"Linux"” gave approximately 5 results:

Wiki+ page: [DK] Linux Wiki

Dette er Linux wiki på dansk

View

Wiki+ page: 01 introduktion til opensuse linux

…ials%2F-dk-linux-wiki%2Fdistros%2Fopensuse%2F02-yast%2Fyast-software%2Fhandtering-af-software" rel="nofollow">Håndtering af software" og "linux-wiki%2Fdistros%2Fopensuse%2F02-yast

View

Wiki+ page: Generel Linux (fælles for alle Distro'er)

View

Wiki+ page: Linux Fil systemer og strukturer

Der skelnes her mellen det underliggende fil-system EXT1-4, betrfs osv og den struktur af mapper og biblioteker der får Linux til at fungere f.eks. /etc, /home

View

Wiki+ page: Linux stuktur

View

Settings Show search form