Welcome to Smarken.net

We hope you enjoy your visit here. Please join or login if you have joined before.

Featured Wiki :

01 Introduktion til OpenSuse Linux
OS-intro_small.png


Random quote

"A computer once beat me at chess, but it was no match for me at kick boxing. " Emo Philips.


OpenSuse Wiki

Random content

Wiki+ page: Yast - Hardware

Hardwaregruppen

Denne gruppe styrer forskelligt hardware og  interfaces til perifere enheder.
Normalt ser den således ud :
hardware-gruppe.png
Man kunne forestille sig at også f.eks. skærmdriver hørte til her, hvilket den også gør, rent logisk. -men da skærmdrivere ofte er meget specialiserede (og close source) findes der sjællendt en tilgang til configurering  her.
Man kunne så forestille sig at f.eks. Nvidia fik et modul til adgang til Nvidia-settings. Yast er modulopbygget og hvis nogen programmerede et yast modul, kunne den godt finde vej herind.

View

Child pages: